Skip to content

About us

our dynamic
eca territory heads

Manobi Deka

North-East

Ankit Vora

Madhya Pradesh

Smita Sachdeva

Lucknow

Pallavi Chandra

Kanpur

Kaiser Bhatt

Srinagar

Mamta Khanna

Varanasi

Swapnil Limaye

Karnataka

Vaidehi Arun

Karnataka

Parvani Dawar

Karnataka

Sarika Singh (Co TH)

Karnataka

Reekrit Serai

Haryana

Seema Tanwar

Pune

Pooja Jeswani

Pune

Mamta Shukla

Chattisgarh

Sneha Gupta

Aurangabad

Pathik Shah

Gujarat

Pooja Jayswal

Bhavnagar

Shweta Shah

Surat

Purunesh

Porbander

Kush / Chander

Vapi

Anshita Kothari

Rajkot

Hiran Bagadia

Vadodhara

Dipika Nagarwala

Ahmednagar

Aparna Mathakali

Nasik

Seema Sathe

Navi Mumbai

Kusum Jain

Vasai

Kamal Kacholia

Vasai

Garima Garg

Jaipur

Nisha Jain Grover

Jaipur

Yasmin Pirzadd

Mumbai

Neelu Kalro

Mumbai

Faridah Bawani

Mumbai

Amrita Rajpal

Mumbai

Meghana Reddy

Andhra Pradesh

Mandeep

Telangana

Arshiya Afsar Manjusha

Telangana

Pawan / Preeti Kwatra

Delhi

Harshit Bansal

Delhi

Sumitha Malik

Delhi

Rashmi Bajaj

Delhi

Dr. Deepali Singh

Noida

Azaleeya Huii

Pune

Pranay Oswal

Pune

Veena sundaramurthy

Tamil Nadu/Chennai

Amrita Gahgole

Amravati/Nagpur

Uma Bhalerao

Amravati/Nagpur

Apurva Patil

Latur

Deepak Kadam

Western Region

Kailas Jain

Dhule/Nandurbaug

Amanpreet Singh Arora

Ludhiana

Jasjit Singh Jaggi

Chandigarh

Archie Sehgal

Jalandar

Pooja Bhatia

Pathankot

Swati Sarawagi

Kolkata

To be appointed

Odisha

Sherrin Matthew

Kerala

our dynamic
aper territory heads

Priyanka Singh

Karnataka

Asma Zaidi

Jammu and Kashmir

Fatema Agarkar

Mumbai

Anuradsree Anand

Delhi

Harshita

Pune

Sudha Suresh

PCMC

Asma Zaidi

Telangana

Dr. Seema Negi

Malad-Bhyander

Amita Vyas

Kolkata

Swapnil Limaye

Karnataka

Manobi Deka

Guwahati

Parvani Dawar

Indore

Monica Jouhal

Jalandar

Ms. Mamta Shukla

Chattisgarh

Kusum Jain

Vasai

Dr. Shilpi Sahoo

Odisha

Manjusha

Telangana

Ms. Sumitha Malik

Delhi

Ms. Jaya Sastri

Tamil Nadu

Uma Bhalerao

Amravati/Nagpur

Ms. Deepika Ahluwalia Dewan

Haryana

Nisha Jain Grover

Jaipur

Amrita Rajpal

Mumbai

Hetal Rathod

Bharuch & Ankleshwar

Vaidehi Arun

Karnataka

Supriya Singh

Bhopal

Smita Sachdeva

Lucknow

Pallavi Chandra

Kanpur

Ms. Sneha Gupta

Aurangabad

Ms. Pooja Jayswal

Bhavnagar

Kamal Kacolia

Vasai

Ms. Poonam Shah Srinath

Andhra Pradesh

Mehek Valecha

Telangana

Mrs. Rashmi Bajaj

Delhi

Ms. Diya Mehra

Tamil Nadu

Ms. Apurva Patil

Latur

Mr. Reekrit Serai

Haryana

Ms.Yasmin Pirzadd

Mumbai

Dr. Seema Negi

Mumbai

Ms. Raksha Rajdev

Varanasi

Ruchika Bhasin Abrol

Dehradun

Vanita Singh

Goa

Karan Bajwa

Chandigarh

Seema Tanwar

Pune

Mr. Pathik Shah

Gujarat

Ms. Sushma Nalapat

Kerala

Ms. Moneeta Bakshi

Udaipur

Ms. Mandeep

Telangana

Mr. Pawan Kwatra

Delhi

Ms. Azaleeya Huii

Pune PCMC

Ms. Magaratham

Tamil Nadu

Mr Kailash Jain

Western Maharashtra

Ms. Hemlata

Hubli

Neelu Kalro

Mumbai

Dr. Jaya Parekh

Mumbai

Dr. Hiran Bagadia

Vadodara

Shobhan Soi

Ludhiana

Ankit Vora

Jabalpur

Ayesha Baig

Belgaum

Pooja Jeswani

Pune

Hetal Rathod

Gujarat

Seema Sathe

Navi Mumbai

Swati Sarawagi

Kolkata

Arshiya Afsar

Telangana

Mr. Harshit Bansal

Delhi

Pranay Oswal

Pune PCMC

Amrita Gahgole

Amravati/Nagpur

Amrita Gahgole

Amravati/Nagpur

Garima Garg

Jaipur

Faridah Bawani

Mumbai

Neha Khanvani

Bharuch & Ankleshwar

our dynamic
aper territory heads

This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text. This is sample text.